Това не е просто бизнес идея, а мисия!

В нашето училище, освен че ги учим на чужд език, помагаме на децата да мечтаятда виждат красотата, подсказваме им как да уважават и зачитат другия. Защото това не се научава от учебниците. То може да се внуши с любов и чрез любов. Смятаме, че чуждият език е само още един начин те да отворят очите и сърцата си за света, да го изследват и опознаят сами, чрез приятелства и общуване, а не през монитора на компютрите.

Цели на The Cool School са:

  • да възпитаме у децата потребност към знание, уважение към чуждите традиции и обичаи и приемане на различния от нас.
  • да даде на децата дълготрайни чуждоезикови знания във възраст, когато те все още не усещат езикова бариера, като същевременно развие езиковите курсове до общообразователни. 
  • да използваме огромната формираща роля на спорта, музиката и изкуството в ранна детска възраст, за да отворим пред децата още една врата, да им дадем още една възможност за развитие. В процеса на общуване и  забавления те незабелязано и без усилие усвояват чуждия език, постигайки ново, по-високо ниво в общото си психофизическо израстване.
Прочети още

Запознайте се с нашите преподаватели

Нашите преподаватели вярват, че всяко дете е уникално, уникален е процесът му на развитие, който се осъществява с индивидуално темпо и ритъм. Когато ги доловим и опознаем, когато се съобразяваме с тях, няма пречки всяко дете да усвои правилата и лексиката на чуждия език интуитивно – както играе, както общува. 

Ние сме с отлична квалификация и висока езикова подготовка. За нас научаването на чужд език в ранна детска възраст е възможно само като част от общото възпитание и развитие на детето. 

Ние търсим силните страни на децата ви и ги насърчаваме да превземат нови висоти.

Христина Янева

“Ранното обучение е особено важно и значимо, именно при усвояване на чужд език. Има няколко основни причини, поради които то превъзхожда обучението във всяка друга възраст. Ранното чуждоезиково обучение предотвратява изграждането на езикова бариера, поставя основа за усъвършенстване на произношението, разширява хоризонтите и развива мозъчната дейност на децата при усвояване на по-голям обем от информация. Доказано е, че децата, които учат език в ранна възраст са много по-дисциплинирани и съсредоточени по-късно в училище и запаметяват учебния материал без усилие.”

КВАЛИФИКАЦИЯ: Следдипломна квалификация Начална педагогика "проф. Асен Златаров", Магистър Маркетинг (УНСС,София), Бакалавър Бизнес Администрация (БСУ,Бургас), Английски език (Cambridge English Advanced), Английски език (Lancaster, UK) Руски език („А.С. Пушкин”,Москва), Немски език (Hartnackschule, Berlin).

Прочети още

Фатме Хасан

Ползите от владеенето на чужди езици са видими. Възможностите, които ни предлагат са редица. Но тези ползи за още по-големи, когато детето още от малка възраст навлезе в света на езиците.

Може би си задавате въпроса „Има ли смисъл да запиша детето си на курс по определен чужд език още на тези малки години?“. Според мен отговорът е „Да!“, защото детето развива въображението си, забелязва се огромен напредък относно интелектуалното му развитие, когато учи определени думи и фрази на чуждия език. Чрез игровия модел на учене се усвояват доста добре произношението и определени граматични норми. За децата това е просто игра, но ползите от тази забава са огромни.

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование – ПГПАЕ“Гео Милев“ гр. Бургас; Бакалавър – Начална училищна педагогика с чужд език „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас(в процес на обучение); посещение на редица семинари относно методите на обучение на чужд език чрез игрови дейности.

Прочети още

Десислава Димитрова

Ранното чуждоезиково обучение е възможност за децата да бъдат още по-открити и още по-уверени към заобикалящия ги свят.
То дава възможност на малкия човек да придобие от рано навика да се учи и да се усъвършенства. Освен това се възпитава и идеалът за съвременната личност, която обществото изисква да бъде динамична, адаптивна и креативна. Любовта към чуждоезиковото обучение е и любов към ближния, защото детето по този начин е способно да се свърже с много нови и различни хора. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование – Търговска гимназия - гр. Бургас; Бакалавър – "Начална училищна педагогика с английски език" Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

Прочети още

Елица Пенова

Ранното чуждоезиково обучение дава възможност на децата да усвоят новия език, както усвояват майчиния си. Това отваря нови светове на знание, информация и приятелства. По този начин техният свят става по-богат и по-интересен. Развиват се уменията не само в сферата на чуждите езици, но и във всички други сфери на образованието.КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование - ПГПАЕ "Гео Милев" Бургас, Английски език (FCE Cambridge English) Прочети още

Доротея Георгиева

Какво може да даде ранното чуждоезиково обучение на едно дете? Точната дума е развитие! Във всички аспекти. Децата имат нужда от иновация, откритие и информация поднесена по един различен и нов начин! Езикът е прозорец към света!

 

Квалификация: Завършено средно образование: - ПГЧЕ "Васил Левски" гр. Бургас; Проф. Бакалавър, Спец. РЕАТ - Технически университет гр. София (в процес на обучение)

Прочети още

Мария Вълкова

За мен ранното чуждоезиково обучение е път към преоткриване на нови светове. Децата започват да говорят свободно чуждият език като свой без да изпитват затруднения. Чрез изучаването на нов език, децата стават все по-любопитни към новите знания и езици.

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование – ПГ по САГ "Кольо Фичето "гр. Бургас; Бакалавър – Педагогика с Български език и История „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас; СДК - Начална училищна педагогика „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

Прочети още

Жаклина Тодорова

За мен ранното чуждоезиково обучение е начин децата да развиват своята умствена дейност в ранен етап от живота си.Като учител за мен е важен допира,който имам с децата,начина по-който общуваме.Да няма прегради помежду ни.Когато те се чувстват предразположени и спокойни по-лесно разбират и усвояват материала.Квалификация-Завършено средно образование СУ”Юрий Гагарин” гр Бургас в момента уча в “Асен Златаров” гр Бургас Индустриален Мениджмънт.Опит учителка по плуване. Прочети още

Боряна Ванева

Изучаването на чужд език в ранна детска възраст е от особено значение за децата, защото езикът се усвоява естествено като роден език и детето го приема като свой. Ранното чуждоезиково обучение подготвя децата като личности, носещи усещането за граждани на света- с всеки нов език то обогатява своята култура и разширява своя мироглед, извън рамките на своята националност и народност. Прочети още

Жаклина Тодорова

За мен ранното чуждоезиково обучение е начин децата да развиват своята умствена дейност в ранен етап от живота си.Като учител за мен е важен допира,който имам с децата,начина по-който общуваме.Да няма прегради помежду ни.Когато те се чувстват предразположени и спокойни по-лесно разбират и усвояват материала.Квалификация-Завършено средно образование СУ”Юрий Гагарин” гр Бургас в момента уча в “Асен Златаров” гр Бургас Индустриален Мениджмънт.Опит учителка по плуване. Прочети още

Боряна Ванева

Изучаването на чужд език в ранна детска възраст е от особено значение за децата, защото езикът се усвоява естествено като роден език и детето го приема като свой. Ранното чуждоезиково обучение подготвя децата като личности, носещи усещането за граждани на света- с всеки нов език то обогатява своята култура и разширява своя мироглед, извън рамките на своята националност и народност. Прочети още

Жаклина Тодорова

За мен ранното чуждоезиково обучение е начин децата да развиват своята умствена дейност в ранен етап от живота си.Като учител за мен е важен допира,който имам с децата,начина по-който общуваме.Да няма прегради помежду ни.Когато те се чувстват предразположени и спокойни по-лесно разбират и усвояват материала.Квалификация-Завършено средно образование СУ”Юрий Гагарин” гр Бургас в момента уча в “Асен Златаров” гр Бургас Индустриален Мениджмънт.Опит учителка по плуване. Прочети още

Боряна Ванева

Изучаването на чужд език в ранна детска възраст е от особено значение за децата, защото езикът се усвоява естествено като роден език и детето го приема като свой. Ранното чуждоезиково обучение подготвя децата като личности, носещи усещането за граждани на света- с всеки нов език то обогатява своята култура и разширява своя мироглед, извън рамките на своята националност и народност. Прочети още

Жаклина Тодорова

За мен ранното чуждоезиково обучение е начин децата да развиват своята умствена дейност в ранен етап от живота си.Като учител за мен е важен допира,който имам с децата,начина по-който общуваме.Да няма прегради помежду ни.Когато те се чувстват предразположени и спокойни по-лесно разбират и усвояват материала.Квалификация-Завършено средно образование СУ”Юрий Гагарин” гр Бургас в момента уча в “Асен Златаров” гр Бургас Индустриален Мениджмънт.Опит учителка по плуване. Прочети още