Това не е просто бизнес идея, а мисия!

В нашето училище, освен че ги учим на чужд език, помагаме на децата да мечтаятда виждат красотата, подсказваме им как да уважават и зачитат другия. Защото това не се научава от учебниците. То може да се внуши с любов и чрез любов. Смятаме, че чуждият език е само още един начин те да отворят очите и сърцата си за света, да го изследват и опознаят сами, чрез приятелства и общуване, а не през монитора на компютрите.

Цели на The Cool School са:

  • да възпитаме у децата потребност към знание, уважение към чуждите традиции и обичаи и приемане на различния от нас.
  • да даде на децата дълготрайни чуждоезикови знания във възраст, когато те все още не усещат езикова бариера, като същевременно развие езиковите курсове до общообразователни. 
  • да използваме огромната формираща роля на спорта, музиката и изкуството в ранна детска възраст, за да отворим пред децата още една врата, да им дадем още една възможност за развитие. В процеса на общуване и  забавления те незабелязано и без усилие усвояват чуждия език, постигайки ново, по-високо ниво в общото си психофизическо израстване.
Прочети още

Запознайте се с нашите преподаватели

Нашите преподаватели вярват, че всяко дете е уникално, уникален е процесът му на развитие, който се осъществява с индивидуално темпо и ритъм. Когато ги доловим и опознаем, когато се съобразяваме с тях, няма пречки всяко дете да усвои правилата и лексиката на чуждия език интуитивно – както играе, както общува. 

Ние сме с отлична квалификация и висока езикова подготовка. За нас научаването на чужд език в ранна детска възраст е възможно само като част от общото възпитание и развитие на детето. 

Ние търсим силните страни на децата ви и ги насърчаваме да превземат нови висоти.

Христина Янева

“Ранното обучение е особено важно и значимо, именно при усвояване на чужд език. Има няколко основни причини, поради които то превъзхожда обучението във всяка друга възраст. Ранното чуждоезиково обучение предотвратява изграждането на езикова бариера, поставя основа за усъвършенстване на произношението, разширява хоризонтите и развива мозъчната дейност на децата при усвояване на по-голям обем от информация. Доказано е, че децата, които учат език в ранна възраст са много по-дисциплинирани и съсредоточени по-късно в училище и запаметяват учебния материал без усилие.”

КВАЛИФИКАЦИЯ: Следдипломна квалификация Начална педагогика "проф. Асен Златаров", Магистър Маркетинг (УНСС,София), Бакалавър Бизнес Администрация (БСУ,Бургас), Английски език (Cambridge English Advanced), Английски език (Lancaster, UK) Руски език („А.С. Пушкин”,Москва), Немски език (Hartnackschule, Berlin).

Прочети още

Миглена Димитрова

Вниманието,грижата и положителния подход в ранна детска възраст ,могат да бъдат един истински тръмплин към върховете за всяко дете.Моята работа в Дъ Кул Скул ми носи удоволствие и спокойствие,че давайки на тези деца част от себе си,аз влагам надежда за едно по-добро бъдеще,за тях и за всички нас.

Прочети още

Денислава Стоянова

За мен да бъда учител, не е просто професия, в която да отида на работа и да изпълния задълженията, да си учител означава много повече. Учител, това е призвание, което не се дава с придобиване на квалификация в Университет, учител е титла, която ти дават учениците ти, когато си успял да оставиш следа в тях, когато си успял да им бъдеш полезен, когато си успял да бъдеш запечатан с добро в съзнанието им за години напред.Моята цел като учител е, да открия най-доброто във всеки един от тях и да дам максимума от себе си, това добро да бъде развито. Моята цел е, те да са усмихнати и удовлетворени от себе си и своя резултат, не заради родителите си, а заради самите тях!Бакалавър: Софийски университет "Свети Климент Охридски", гр.София - Българска филология, Търговска гимназия, гр.Бургас Прочети още

Емилия Велинова

За мен ранночуждоезиковото обучение е най-добрата тренировка за мозъка и паметта на децата. Така се отключва естественото им любопитство към новото и непознатото и се стимулира желанието за учене.КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавър – "Начална училищна педагогика с английски език" Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" - гр. Бургас Прочети още

Десислава Димитрова

Ранното чуждоезиково обучение е възможност за децата да бъдат още по-открити и още по-уверени към заобикалящия ги свят.
То дава възможност на малкия човек да придобие от рано навика да се учи и да се усъвършенства. Освен това се възпитава и идеалът за съвременната личност, която обществото изисква да бъде динамична, адаптивна и креативна. Любовта към чуждоезиковото обучение е и любов към ближния, защото детето по този начин е способно да се свърже с много нови и различни хора. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование – Търговска гимназия - гр. Бургас; Бакалавър – "Начална училищна педагогика с английски език" Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

Прочети още

Елица Пенова

Ранното чуждоезиково обучение дава възможност на децата да усвоят новия език, както усвояват майчиния си. Това отваря нови светове на знание, информация и приятелства. По този начин техният свят става по-богат и по-интересен. Развиват се уменията не само в сферата на чуждите езици, но и във всички други сфери на образованието.КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование - ПГПАЕ "Гео Милев" Бургас, Английски език (FCE Cambridge English) Прочети още

Юлиана Бонева

За мен чуждоезиковото обучение в ранна детска възраст е от особено значение, защото спомага изграждането на навици в детето към сформиране на правилни езикови конструкции паралелно на два или повече езика и значително улеснява свободното изразяване без необходимост от буквален превод в бъдеще, като същевременно това се случва в игрова форма, предизвиквайки изцяло положителни емоции в малките ученици. Освен това обучението в тази възраст се случва посредством ролеви игри или други дейности, усъвършенстващи финната моторика и цялостното развитие на децата. 

Квалификация: Завръшено средно образование с разширено изучаване на чужд език, гр. София, Бакалавърска степен по “Социални дейности” към Педагогически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. FCE Cambridge. Дългогодишен административен опит в международни компании в гр. София. Преводач в международна адвоктаска кантора, гр. София.

Прочети още

Йонка Дюлгерова

В днешния динамичен и бързоразвиващ се свят расте поколение, което е изключително комуникативно, креативно , любознателно. За мен, като учител по английски език, ранното чуждоезиково обучение дава здрава основа за бъдещата успешна реализация на малкото дете. Умението да общуваш и да разбираш другите изгражда увереност и връзки за комуникация по целия свят.Кфалификация: Висше образование: Начална училищна педагогика ПУ“ Паисий Хиледарски“- Пловдив; Учител по Английски език в Начален и прогимназиален етап ШУ „ Епископ Константин Преславски“- Шумен . Средно образование: СПТУ по туризъм „Алеко Константинов“- Поморие; Притежавам II ПКС, Сертификати за участие в проекти по програма Еразъм+ и eTwinning . Прочети още

Корнелия Даскалова

За мен чуждоезиковото обучение е един ключ, който отваря много врати по цял свят и то по един вълшебен за децата начин. Доказано е, че децата, които умеят да общуват на два или повече езика имат много по-добре развити умения за слушане и четене и се справят се по-лесно с разрешаването на различни ситуации. Това e само една малка част от ползите при изучаване на чужди езици в ранна детска възраст и затова вярвам, че то е изключително ценно! Прочети още

Анна Иванова

Моето мото в индивидуалната ми работа с всеки ученик е: "Помогни ми, за да успея сам.". И успехите никога не закъсняват. Прочети още

Боряна Ванева

Изучаването на чужд език в ранна детска възраст е от особено значение за децата, защото езикът се усвоява естествено като роден език и детето го приема като свой. Ранното чуждоезиково обучение подготвя децата като личности, носещи усещането за граждани на света- с всеки нов език то обогатява своята култура и разширява своя мироглед, извън рамките на своята националност и народност. Прочети още

Фатме Хасан

Ползите от владеенето на чужди езици са видими. Възможностите, които ни предлагат са редица. Но тези ползи за още по-големи, когато детето още от малка възраст навлезе в света на езиците.

Може би си задавате въпроса „Има ли смисъл да запиша детето си на курс по определен чужд език още на тези малки години?“. Според мен отговорът е „Да!“, защото детето развива въображението си, забелязва се огромен напредък относно интелектуалното му развитие, когато учи определени думи и фрази на чуждия език. Чрез игровия модел на учене се усвояват доста добре произношението и определени граматични норми. За децата това е просто игра, но ползите от тази забава са огромни.

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование – ПГПАЕ“Гео Милев“ гр. Бургас; Бакалавър – Начална училищна педагогика с чужд език „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас(в процес на обучение); посещение на редица семинари относно методите на обучение на чужд език чрез игрови дейности.

Прочети още

Боряна Ванева

Изучаването на чужд език в ранна детска възраст е от особено значение за децата, защото езикът се усвоява естествено като роден език и детето го приема като свой. Ранното чуждоезиково обучение подготвя децата като личности, носещи усещането за граждани на света- с всеки нов език то обогатява своята култура и разширява своя мироглед, извън рамките на своята националност и народност. Прочети още

Мария Вълкова

За мен ранното чуждоезиково обучение е път към преоткриване на нови светове. Децата започват да говорят свободно чуждият език като свой без да изпитват затруднения. Чрез изучаването на нов език, децата стават все по-любопитни към новите знания и езици.

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование – ПГ по САГ "Кольо Фичето "гр. Бургас; Бакалавър – Педагогика с Български език и История „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас; СДК - Начална училищна педагогика „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

Прочети още