В The COOL School децата усвояват материала чрез игри, песни, танци, упражнения, рисунки, професионални фотографии и проекти, създадени от най-добрите преподаватели и психолози в света. Освен пълната гама от хартиени, аудио и видео материали, ние изготвяме и допълнителни бланки с новите думи. Към всеки урок децата научават и по няколко песнички, с които нагледно разказват за какво се пее в тях. Проектите в часовете развиват фината моторика и помагат на децата да усвоят всичко, което правят на Испански.

Децата напоследък са изключително предразположени към обучение на испански, тъй като все повече се разпространяват испанските детски програми и испанската музика.

Сой Луна е всеобща любимка, а още преди нея Дора запознава децата с този мелодичен език. В световен мащаб Испанският и Италианският са се нареждат веднага след Английският за ранно чуждоезиково обучение в световен мащаб.

На тази възраст децата започват изучаването на азбуката и изписването на кратки думички – всичко това под формата на игра, което води до трайни знания и лесно и плавно начало на четене и писане в първи и втори клас. Другата жизнено част от обучението са изграждането на полезни навици, запазването на семейните ценности, споделянето, уважението. В часовете ние се учим да даваме, да сме благодарни и да си помагаме.

В края на годината, детето придобие следните умения:

  • Да чете букви и кратки думи;
  • Да слуша и разбира основните моменти в диалозите;
  • Да изписва самостоятелно букви и кратки думи;
  • Свързване на няколко изречения устно в кратък разказ по изучените теми;
  • Да използва изучените граматични конструкции и лексика в устна форма.

Това, което ни различава е, че и методите, и материалната база, и усмихнатите преподаватели допринасят при нас децата да идват с удоволствие и да възприемат с лекота. Игрите и креативните задачи на интерактивната дъска показват на децата един прекрасен начин за използване на технологиите за Знание!