Френският език е трети сред романските езици по отношение наброя на хората, които го говорят като роден, след испанския ипортугалския. Френският е майчин език на 109 милиона души, а надруги 264 милиона е втори. Официален език е на Франция и още28 страни. Говори се в Канада, Белгия, Швейцария, Люксембург,Монако, Ливан, Алжир, Тунис и други.В The COOL School децата усвояват материала чрез игри, песни,танци, упражнения, рисунки, професионални фотографии ипроекти, създадени от най-добрите преподаватели и психолози всвета. Освен пълната гама от хартиени, аудио и видеоматериали, ние изготвяме и допълнителни интерактивни игри,креативни задачи и проекти, в които децата да се впускат сжелание и интерес. Към всеки урок децата научават и по няколкопеснички, с които нагледно разказват за какво се пее в тях.Проектите в часовете развиват фината моторика и помагат надецата да усвоят всичко, което правят на Френски.Напоследък децата са изключително предразположени къмобучение по чужд език от ранна възраст.Това, което ни различава е, че и методите, и материалната база, иусмихнатите преподаватели допринасят при нас децата да идватс удоволствие и да възприемат с лекота. Игрите и креативнитезадачи на интерактивната дъска показват на децата единпрекрасен начин за използване на технологиите за Знание!