Преподаватели

Имаме отдадени и подготвени преподаватели по Руски език! 

Иновации

Използваме интерактивни технологии и най-добрите методи за обучение! 

Сертификат

Всяко дете получава сертификат след успешно завършване на курса! 

Обучение

Провеждаме обучението с най-подходящите системи за всяка възраст! 

Летни курсове за изучаване на Руски език за децаЛетни курсове за изучаване на Руски език за деца

Руският език е част от езиковото семейство на Българския език, което е чудесна причина да се учи в ранна детска възраст - децата го възприемат много по-лесно, защото им е познат. Премахнати са затрудненията, които възникват в началото на обучението по нов език - голямата разлика в звученето и научаването на изцяло нова азбука. 
В нашите курсове по Руски език материалът се усвоява чрез игрови и развлекателни методи, които доказано помагат за запомнянето на граматика и обогатяване на речника. Използваме групови игри, песни и забавни проекти и това е причината информацията да се запомня по-лесно и на курсистите да им е интересно! 
Обучението се води изцяло на руски език, което помага на децата да свикнат с него, да се чувстват комфортно, когато го говорят, както и да се концентрират върху руската култура и среда. Развиваме не само езиковите им умения, но и тези за работа в екип, желание за знания, елиминираме езиковата бариера и се забавляваме, когато учим заедно!