Преподаватели

Нашите преподаватели са с висока езикова подготовка! 

Иновации

Използваме модерни технологии в обучението! 

Сертификат

Всяко дете получава сертификат след успешно завършен курс! 

Обучение

Използваме най-добрите системи за всяка възраст! 

летни Курсове по немски език за децаЛетни курсове за изучаване на немски език за деца

Изучаването на Немски език в ранна детска възраст доказано помага на децата да развият езиковата си култура и да започнат своето чуждоезиково обучение успешно. В нашите курсове усвояването на материала се случва чрез песни, игри и танци, които предразполагат курсистите по-лесно да запомнят азбуката и кратки думи за нещата, които ги заобикалят. Ученето на граматика се случва плавно и по натурален за децата начин. 
Нашите преподаватели използват интерактивни методи за обучение - интерактивни дъски, материали и презентации. Чрез задачи, развиващи креативността на курсистите, и игри, разчупващи уроците, учениците се предразполагат, за да си изградят една чудесна основа за по-нататъшно развиване на езиковото ниво! 
В курсовете не развиваме само езиковите възможности на курсистите, но и любов и уважение към всичко, което ги заобикаля. Наблягаме на работата в екип, запазването на семейните ценности, помагаме си един на друг. Учим се да даваме, градим полезни навици и така знанията се възприемат с лекота!