Математика

 • Обучението може да бъде както в групи(от 6 до 8 ученици), така и индивидуално или в по-малки групи от 2-ма или 3-ма ученици.
 • Целта на курса за 4-и клас е да подпомогне и улесни учениците при усвояване на задачите от разделите -числа, равнинни фигури, измерване и моделиране, които са заложени в учебната програма.
 • Задълбочаването и разширяването на знанията за числата, мерните единици, ъгъл и основни геометрични фигури ще допринесе за развиване у учениците на по-висока наблюдателност,  концентрация при мисленето и повишаване устойчивостта на вниманието и паметта.Всички те са висока предпоставка за отлично справяне с изпита по математика за НВО в 4 клас, както и с учебната дисциплина през следващите години.
 • Успешното справяне на учениците на изпита за НВО в 4 клас ще спомогне за развиване на интереса към математиката и повишаване на мотивацията за изучаването , което води до формиране на позитивно отношение към нея.
 • Курсът е съобразен с учебната програма за 4-и клас, акцентите в него са предимно  върху знанията, необходими за изпита по математика (НВО) в 4-и клас.
 • Продължителност :   1.5  астр. часа / седмично
 • Цена:   640 лв за учебна година /за групи от 5 до 8 ученици/ - при еднократно заплащане.
 • Заплащането може да се извършва на 2 вноски по 320 лв на месец – през първите 2 месеца.

БЕЛ

 • Нашата стратегия и цел е да подпомогнем учениците за успешно справяне със задължителното НВО след 4 клас , като  провокираме у тях желание и стремеж към по-високи резултати.
 • За целта е нужно учениците да бъдат спокойни, уверени, мотивирани и подкрепени в техните начинания.Стремим се да им осигурим  благоприятна психологическа и емоционална среда, в която те са водещите по пътя към успеха, а ние сме техния коректив и подкрепа.
 • Изключително важна стъпка и посока по нелекия път,  през който бъдещите петокласници преминават е да започнем учебната година без пропуски, за целта е нужно , ако до момента са налични такива, да бъдат възстановени през лятото. В тази връзка предлагаме обучение през летния период. Идеята  е да отстраним риска от натрупване на неясноти, незнания и дефицити през следващата учебна година. Нашият професионален опит през годините ни дава самочуствието да вярваме, че има успешна "формула" за отлично справяне с изпитите за кандидатсване след 4 клас и тя е свързана с едно правилно и ясно начало на този процес, в който най-важното е децата да бъдат постоянно насърчавани и подкрепяни в това сами да искат и да вярват, че ще се справят така, както те и родителите им биха искали.  
 • Курсът започва октомври с входящ тест за определяне нивото на учениците и разпределението им в групи.
 • Обучението се  извършва в малки групи-до 8 ученици.
 • Високо квалифицирани преподаватели с опит.
 • Курсът за кандидат-гимназисти е изцяло съобразен с изискванията на МОН за новия формат на конкурсните изпити след 4 клас от 2018г.
 • За постигане на качествена подготовка и високи резултати, работим с групи от 6 до 8 деца.
 • Провеждане на ежемесечни пробни изпити
 • Предоставяме допълнителни материали за самоподготовка на всеки курсист.
 • Ежеседмична обратна връзка с родителите относно резултатите от обучението на учениците по време на курса.
 • Курсът е съобразен с учебната програма за 4-и клас, акцентите в него са предимно  върху знанията, необходими за изпита по БЕЛ (НВО) в 4-ти клас.
 • Продължителност :   1.5  астр. часа / седмично
 • Цена:   640 лв за учебна година /за групи от 5 до 8 ученици/ - при еднократно заплащане.
 • Заплащането може да се извършва на 2 вноски по 320 лв на месец – през първите 2 месеца.