Преподаватели

Подготвени и отдадени преподаватели, които работят с любов към децата. 

Иновации

Използваме интерактивни методи и работим в модерна среда! 

Сертификат

Всяко дете, което е покрило изискванията, получава сертификат за ниво! 

Обучение

Работим с най-добрите системи за обучение за всяка възраст! 

Летни курсове за изучаване на испански език за децаЛетни курсове за изучаване на испански език за деца

Испанският език е много предпочитан за ранно чуждоезиково обучение, защото все по-известни стават испанските филми, испанската музика, детските испански филмчета и други. Мелодичността на този език го прави прекрасен кандидат - децата по-лесно възприемат мелодични езици. 
В летните ни курсове курсистите започват с изучаване на азбуката и кратки думички чрез игри и песни. По този начин се изгражда здрава основа, която помага за обучението в последствие. Използваме интерактивни методи и така на децата им е по-интересно, развиваме желанието за учене и любовта към езика. Игровите методи пък носят доказани резултати при обучението по чужд език. 
В курсовете ни развиваме не само езиковите умения на децата, но и изграждаме полезни навици - работим заедно, учим се да даваме, да помагаме на хората около нас. Работим в модерна среда, преподавателите ни имат отлична езикова подготовка и дават всичко от себе си, за да може курсистите да получат добро обучение!