Курсовете по английски език за първи и втори клас започват с изучаване на азбуката, изписване на букви, кратки думи с тях и първи стъпки в четенето.

В системата на National Geographic много силно е застъпено развиването на умението за слушане с разбиране и заедно с това, че часовете се водят изцяло на английски – резултатът е плавно и естествено за детето проговаряне на чуждия език.

В края на годината, детето придобие следните умения:

  •  Да чете гладко фрази, изречения  и кратки текстове;
  •  Да слуша и разбира основните моменти в диалозите;
  •  Да изписва самостоятелно фрази и кратки изречения, свързани с изучените теми;
  •  Свързване на няколко изречения устно в кратък текст по изучените теми;
  •  Да използва изучените граматични конструкции и лексика в писмена форма.

Това, което ни различава е, че и методите, и материалната база, и усмихнатите преподаватели допринасят при нас децата да идват с удоволствие и да възприемат с лекота. Игрите и креативните задачи на интерактивната дъска показват на децата един прекрасен начин за използване на технологиите за Знание!