В курсовете по английски за 2-ри и 3-ти клас работим по системата на National Geographic Our World, която е изключително интересна и забавна за децата и е изпълнена с интересни текстове и красиви снимки от целия свят.

Това, с което се отличава е, че граматиката е представена по възможно най-лесния начин, а упражненията помагат за научаване на чуждите думи още в час.

Часовете преминават изцяло на Английски.

Нивото съответства на А1 по Европейската езикова рамка, а в края на годината детето получава сертификат за завършен курс. По Ваше желание детето Ви може да се  яви и на изпит за сертификат на Cambridge.

В края на годината, детето ви ще е придобило следните умения:

  • Писане Ще може да пише кратки текстове от изучените теми. Ще може да пише в сегашно просто и сегашно продължително време.
  • Четене Ще може да чете текстове, да разбира основните моменти в тях и да отговаря на въпроси към съдържанието.
  • Говорене Ще може да говори и разказва за себе си на различни теми от изучените.  
  • Слушане Ще може да слуша и разбира думи, фрази и кратки текстове. Ще е усвоило добър набор от фрази от ежедневието.

Преподавателите задават креативни задачи на децата, свързани с изработване на проекти, както на компютър, така и с различни материали. В края на всеки месец има тест и изработване на забавен проект, свързан с темата.

Децата учат с удоволствие и усмивка.