Италианският език е език от романскияклон на индоевропейските езици. Използва се от около 62 000000 души в Италия и от още най-малко 500 000 вЮжна Швейцария, Истрия, а също и в Сомалия и съседнитерайони, както и сред италианската диаспора в различни части насвета. В The COOL School децата усвояват материала чрез игри, песни,танци, упражнения, рисунки, професионални фотографии ипроекти, създадени от най-добрите преподаватели и психолози всвета. Освен пълната гама от хартиени, аудио и видеоматериали, ние изготвяме и допълнителни интерактивни игри,креативни задачи и проекти, в които децата да се впускат сжелание и интерес. Към всеки урок децата научават и по няколкопеснички, с които нагледно разказват за какво се пее в тях.Проектите в часовете развиват фината моторика и помагат надецата да усвоят всичко, което правят на Италиански.Напоследък децата са изключително предразположени къмобучение по чужд език от ранна възраст, което развива мозъка поуникален начин.Това, което ни различава е, че и методите, и материалната база, иусмихнатите преподаватели допринасят при нас децата да идватс удоволствие и да възприемат с лекота. Игрите и креативнитезадачи на интерактивната дъска показват на децата единпрекрасен начин за използване на технологиите за Знание!