Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение е за деца от 5 години до 7ми клас, които не могат или не искат да посещават учебни занятия с фиксиран график. Подходящо е и за онези, които изпитват затруднения да работят дори в малка група и предпочитат цялото внимание на преподавателя върху себе си.
Индивидуалните занимания следват изцяло темпото, желанията и възможностите на курсистите. Могат да са интензивни или плавни като честотата на уроците се определя от родителя. Дните и часовете за посещения са в удобното за курсиста време, могат да се фиксират или променят седмица за седмица.
* Индивидуалното обучение може да върви по учебна система /учебник/ или по специално подготвени от нас материали, отговарящи на персоналните нужди на курсиста, например, ако има нужда от преговор. Тук вниманието ни е фокусирано върху конкретните цели, които ученикът иска да постигне и върху темпото, с което работи.

 

С какво сме по-различни:

Нашият подход към всеки курсист е индивидуален, независимо дали е предпочетено групово или индивидуално обучение.

  • Индивидуален подход и постоянна обратна връзка дете-родител-учител;
  • Най-новите софтуери за обучение по математика и български език;
  • Модерна база и интерактивни дъски;
  • Провокираме децата да мислят и да разбират;
  • Помагаме им да бъдат все по-самостоятелни в подготовката на домашните;
  • Разнообразяваме програмата с интересни теми и креативни задачи за разширяване на общата култура по забавен начин;
  • Ежемесечни тестове и забавни проекти, свързани с училищните теми;

Такса : 

5 год. - 4 клас - 24 лв. / астрономически час /

5 - 7 клас - 30 лв. / астрономически час /