Преподаватели

Подготвени и отдадени преподаватели, специалисти в средата си! 

Иновации

Използваме най-новите интерактивни методи! 

Обучение

Индивидуална подготовка според възможностите и бързина на възприемане! 

Обратна връзка

Чрез постоянната, детайлна връзка, постигаме резултатите заедно! 

Индивидуални курсове по математика и БЕЛ за деца

Индивидуални курсове по математика и БЕЛ за деца

По време на индивидуалните уроци работим конкретно по изграждане на основа и попълване на пропуските, които са възникнали по време на учебната година. Тази основа е задължителен елемент за постигането на високи резултати на Националното външно оценяване и успешно кандидатстване в елитни гимназии. Индивидуалните уроци градят постепенно тази основа посредством индивидуален обучителен план, който е изцяло съобразен с учениците.

Обучението е концентрирано върху запомнянето и прилагането на информацията, която курсистите получават. Темпото се определя изцяло от възможностите на учениците. Работи се по индивидуален план, който може да бъде променен във всеки един момент, ако се наложи. По този начин осигуряваме сигурност, че материалът ще бъде приет и затвърден, а не само преподаден. 

Изучаването на Български език и Математика е врата към нови постижения, която се отваря пред обучаващите се в резултат от тяхното старание. Националното външно оценяване е от изключителна важност и често предопределя пътя на учениците в бъдеще, затова работим изключително съсредоточено върху това те да могат да си служат спокойно с информацията, която им е дадена; да разбират материала; да могат да си го обяснят и да го използват за своите нужди. 
 

Мис Албена е завършила езикова гимназия и за нея най-важно е един преподавател да бъде отдаден, като по този начин се постигат резултатите при обучението Отскоро е част от нашия екип, но желанието ѝ за работа я подтиква да се усъвършенства всеки ден! Използва модерни методи за преподаване и посещава често обучения, за да развие себе си като преподавател. 
Госпожа Коларова е преподавател по Български език и литература с дълъг стаж. Част е от The COOL School отскоро и работи главно със седмокласници, на които им предстои Национално външно оценяване. Обича професията си, защото знае, че когато познаваш родния език и литература, осъзнаваш красотата и богатството на “всичко българско и родно”. За нея Българският език е път към това учениците ѝ да заобичат България. 
Госпожа Иванова преподава Математика на ученици от първи до седми клас. Работи в The COOL School вече над година и за нея индивидуалното обучение е от изключителна важност. Мотото ѝ е, че всеки може да постигне много в образованието си, ако има желание. 
Мис Изабел работи с ученици в начален етап и е отскоро част от нашия екип. Дипломиран учител е и има сертификати за няколко различни езика. Често посещава обучения и определя професията си като призвание и признание. За нея е важно обучението да се случва в стегната, но приятна среда и атмосферата да предразполага учениците да възприемат информация. 
Госпожа Рали преподава Български език от пети до седми клас. В The COOL School е от 2023 г. и описва себе си като приятелски настроена към учениците, но държи на дисциплината. За нея индивидуалното обучение е перфектен начин учениците да получат добра основа, върху която да надграждат бъдещи знания и да получат добри резултати на Националното външно оценяване. 

Курсистите ни могат да използват 10% отстъпка, когато индивидуалните уроци са втора услуга. 
 

Постоянната връзка преподавател-дете-родител ни помага да осигурим спокойствие за резултатите. Успехите, постиженията и нивото на курсистите се предават постоянно на родителя, за да може да се реагира бързо при различни ситуации. 

 

Графикът се определя изцяло от желанието и възможностите - изготвя се индивидуален план, честотата на посещенията е по преценка на родителите.