Преди детето да се научи да използва нов език, то трябва първо да го чуе, да го възприеме като "модел".

Песните са отличен начин за привличане на вниманието на децата. Ритъмът и римуваният език на песните помагат на децата да ги запомнят по-лесно.

Забавлявайте се докато слушате част от песничките, които пеем заедно учители и дечица в курса по английски!