Това не е просто бизнес идея, а мисия!

В нашето училище, освен че ги учим на чужд език, помагаме на децата да мечтаятда виждат красотата, подсказваме им как да уважават и зачитат другия. Защото това не се научава от учебниците. То може да се внуши с любов и чрез любов. Смятаме, че чуждият език е само още един начин те да отворят очите и сърцата си за света, да го изследват и опознаят сами, чрез приятелства и общуване, а не през монитора на компютрите.

Цели на The Cool School са:

  • да възпитаме у децата потребност към знание, уважение към чуждите традиции и обичаи и приемане на различния от нас.
  • да даде на децата дълготрайни чуждоезикови знания във възраст, когато те все още не усещат езикова бариера, като същевременно развие езиковите курсове до общообразователни. 
  • да използваме огромната формираща роля на спорта, музиката и изкуството в ранна детска възраст, за да отворим пред децата още една врата, да им дадем още една възможност за развитие. В процеса на общуване и  забавления те незабелязано и без усилие усвояват чуждия език, постигайки ново, по-високо ниво в общото си психофизическо израстване.
Прочети още

Запознайте се с нашите преподаватели

Нашите преподаватели вярват, че всяко дете е уникално, уникален е процесът му на развитие, който се осъществява с индивидуално темпо и ритъм. Когато ги доловим и опознаем, когато се съобразяваме с тях, няма пречки всяко дете да усвои правилата и лексиката на чуждия език интуитивно – както играе, както общува. 

Ние сме с отлична квалификация и висока езикова подготовка. За нас научаването на чужд език в ранна детска възраст е възможно само като част от общото възпитание и развитие на детето. 

Ние търсим силните страни на децата ви и ги насърчаваме да превземат нови висоти.

Христина Янева

“Ранното обучение е особено важно и значимо, именно при усвояване на чужд език. Има няколко основни причини, поради които то превъзхожда обучението във всяка друга възраст. Ранното чуждоезиково обучение предотвратява изграждането на езикова бариера, поставя основа за усъвършенстване на произношението, разширява хоризонтите и развива мозъчната дейност на децата при усвояване на по-голям обем от информация. Доказано е, че децата, които учат език в ранна възраст са много по-дисциплинирани и съсредоточени по-късно в училище и запаметяват учебния материал без усилие.”

КВАЛИФИКАЦИЯ: Следдипломна квалификация Начална педагогика "проф. Асен Златаров", Магистър Маркетинг (УНСС,София), Бакалавър Бизнес Администрация (БСУ,Бургас), Английски език (Cambridge English Advanced), Английски език (Lancaster, UK) Руски език („А.С. Пушкин”,Москва), Немски език (Hartnackschule, Berlin).

Прочети още

Миглена Димитрова

Вниманието, грижата и положителният подход в ранна детска възраст могат да бъдат един истински трамплин към върховете за всяко дете. Моята работа в Дъ Кул Скул ми носи удоволствие и спокойствие, че давайки на тези деца част от себе си, аз влагам надежда за едно по-добро бъдеще за тях и за всички нас.

Прочети още

Емилия Велинова

За мен ранното чуждоезиково обучение е най-добрата тренировка за мозъка и паметта на децата. Така се отключва естественото им любопитство към новото и непознатото и се стимулира желанието за учене. КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавър – "Начална училищна педагогика с английски език" Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" - гр. Бургас

Прочети още

Йонка Дюлгерова

В днешния динамичен и бързо развиващ се свят расте поколение, което е изключително комуникативно, креативно, любознателно. За мен, като учител по английски език, ранното чуждоезиково обучение дава здрава основа за бъдещата успешна реализация на малкото дете. Умението да общуваш и да разбираш другите изгражда увереност и връзки за комуникация по целия свят. Квалификация: Висше образование: Начална училищна педагогика ПУ“ Паисий Хилендарски“- Пловдив; Учител по Английски език в Начален и прогимназиален етап ШУ „Епископ Константин Преславски“ - Шумен. Средно образование: СПТУ по туризъм „Алеко Константинов“ - Поморие; Притежавам II ПКС, Сертификати за участие в проекти по програма Еразъм+ и eTwinning. 

Прочети още

Анна Иванова

Моето мото в индивидуалната ми работа с всеки ученик е: "Помогни ми, за да успея сам.". И успехите никога не закъсняват. Прочети още

Фатме Хасан

Ползите от владеенето на чужди езици са видими. Възможностите, които ни предлагат са редица. Но тези ползи за още по-големи, когато детето още от малка възраст навлезе в света на езиците.

Може би си задавате въпроса „Има ли смисъл да запиша детето си на курс по определен чужд език още на тези малки години?“. Според мен отговорът е „Да!“, защото детето развива въображението си, забелязва се огромен напредък относно интелектуалното му развитие, когато учи определени думи и фрази на чуждия език. Чрез игровия модел на учене се усвояват доста добре произношението и определени граматични норми. За децата това е просто игра, но ползите от тази забава са огромни.

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование – ПГПАЕ“Гео Милев“ гр. Бургас; Бакалавър – Начална училищна педагогика с чужд език „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас(в процес на обучение); посещение на редица семинари относно методите на обучение на чужд език чрез игрови дейности.

Прочети още

Емилиян Симеонов

Математиката развива много добре логическото мислене на децата.Тя създава и много различни възможности за бъдещо развитие и кариера. Също така е и неизменна част от нашето ежедневие и затова е важно знанията в тази сфера да бъдат затвърдени и лесно приложими.
Прочети още

Мая Въжарова

“Училището се променя и осъвременява. Заедно с това и ние, учителите, трябва да се усъвършенстваме непрекъснато. Да бъдем модерни, нетрадиционни, ефективни.Моята работа като учител е да мотивирам децата да работят самостоятелно и да им дам самочувствие да постигат мечтите си. Стимулирам ги да бъдат любопитни,да задават въпроси, да използват различни информационни източници, да умеят да спорят и да бъдат толерантни. Много важно е да бъдат грамотни езиково и да имат добра литературна култура. Това ще отвори вратите за тяхната бъдеща реализация. И най-важното - ще се подготвят да бъдат лидери, да отстояват житейската си позиция и да се реализират в живота.“ Магистър Българска филология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Следдипломна квалификация Английски език в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Бакалавър Библиография в Университет по библиотекознание и информациони технологии в София. Преподавател с опит в ежедневната подготовка за уроците и в доброто представяне на матурите и националното външно оценяване по български език. 

Прочети още

Мария Вълкова

За мен ранното чуждоезиково обучение е път към преоткриване на нови светове. Децата започват да говорят свободно чуждия език като свой, без да изпитват затруднения. Чрез изучаването на нов език, децата стават все по-любопитни към новите знания и езици.
КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование – ПГ по САГ "Кольо Фичето "гр. Бургас; Бакалавър – Педагогика с Български език и История „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас; СДК - Начална училищна педагогика „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

Прочети още

Силвия Димова

Няма нищо по-хубаво от това да се развиваш пълноценно в професионален и личен план. Това са стъпки, които можем да извървим, когато имаме богат набор от добре усвоени качества и умения. Едно от тези умения е езикът. Изучаването на чужд език в ранна детска възраст е особено важно и изключително полезно за развитието на едно дете. По този начин децата обогатяват своята култура, разширяват кръгозора си, създават контакти с други националности и народи, стават по-уверени и сигурни в себе си. Чрез ранното чуждоезиково обучение ние даваме шанс на децата да разгърнат своя потенциал.

Прочети още

Павлина Георгиева

Моето мото определено е “С любов към децата”. Искрено вярвам, че най-важната задача в ранното обучение по чужд език е да събудим интереса и любовта на децата към знанието.  В допълнение на това, допирът до различни от техните култури и езици неминуемо ще окаже значение при по-нататъшното им формиране като индивидуални личности с широк мироглед, които разбират и приемат света около себе си по един по-добър начин.
Квалификация: Софийски университет "Св. Климент Охридски" към Център за Източни езици и култури; практика като асистент преподавател по китайски език към Институт Конфуций в София;  CAE

Прочети още

Ралица Пехливанова

Учителят е една от ключовите фигури в живота на всяко дете и неговата цел трябва да бъде не само да предава информация, а и да предаде на учениците си желание да я откриват сами. Успешното обучение следва да е модерно, интерактивно и поднесено по приятен начин, а най-вече - да бъде индивидуално. Работата с всеки ученик е различна и моята цел в The Cool School е да помогна на всяко дете да постигне целите си по свой начин и да израсне не само като ученик, но и като човек. 

Квалификация: Магистърска програма “Преводач-редактор” с профил Английски език в Софийски университет “Св. Климент Охридски”; бакалавър “Начална училищна педагогика и чужд език” с профил Английски език в Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 

Прочети още

Катерина Христова

Преподаването е нещо повече от предаване на знания, това е вдъхновяваща промяна. Ученето е повече от усвояване на фактите, то е придобиване на разбиране.

Прочети още

Мариела Голубчева

Учителят като фигура е прозорец към развитието на децата. Обучението по Български език и литература е от съществено значение за тяхното личностно израстване. Езикът е неизменна част от живота на хората. Освен че е средство за общуване е и нещото, без което един народ не би съществувал. Отразява неговото сърце, разум и дух. За всекиго той е свещен. Важен е както за отделната личност, така и за човешката общност като до голяма степен определя националното самочувствие на всеки един народ. За мен е голяма признателност и отговорност да имам възможността с всеки изминал ден да мотивирам и насочвам децата към корените си.

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършено средно образование – НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" - ГР.БУРГАС ; Бакалавър – "Българска филология" Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

Прочети още