Продължителност: провежда се при минимум 4 деца, през всички ваканции; записването е за целия период или част от него.
Посещения: от понеделник до петък    

Час: 08:00 – 17:00

В занималнята през ваканциите:

 • Се забавляваме с нови, модерни и интересни за децата дейности, които разширяват общата култура;
 • Играем навън и си припомняме игрите от детството на нашите родители;
 • В The COOL School спортът винаги е на почит – организираме любителски турнири и обясняваме на децата огромните ползи от спорта;

Какво е различното при нас:

 • Индивидуален подход и постоянна обратна връзка дете-родител-учител;
 • Най-новите софтуери за обучение по математика и български език;
 • 10 деца в група;
 • Модерна база и интерактивни дъски;
 • Провокираме децата да мислят и да разбират;
 • Помагаме им да бъдат все по-самостоятелни в подготовката на домашните;
 • Разнообразяваме програмата с интересни теми и креативни задачи за разширяване на общата култура по забавен начин;
 • Ежемесечни тестове и забавни проекти, свързани с училищните теми;

Новите технологии и образователните продукти, които излизат последните години са създадени за новото поколение – децата с вроден усет към технологиите. Специално създадените за тях интерактивни игри и методи събуждат любопитството на всяко дете. Ние в The COOL School се усъвършенстваме постоянно и се стараем да сме в крак с най-новото и най-доброто в ранното обучение.

Умения:

Стараем се да развиваме у децата критично мислене, социални умения, умения за работа в екип и уважение един към друг. Стараем се да ги провокираме да бъдат смели и да изразяват себе си. Технологиите се стараем да използваме правилно - за знание! С проектите работим върху тяхната изобретателност и въображение. Учим ги да търсят и разбират знанието. И всеки път, когато то е възприето с удоволствие и радост – то е трайно!

Прочети още